2t.jpg (18883 bytes)
CHANGAN

Inboard C.V.Joint Car Engine AT / MT Year A B C D
YAC No. Model
CH-01-T01 23 34 31 174.7

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw