2t.jpg (18883 bytes)
Benz Wheel Hubs

YAC.No. O.E.M. Year F/R CAR Photo
BZ-001-WH 2053340300
A2053340300
14'~
15'~
F C-Class:W205 / T-Model
GLC: X253
BZ-002-WH 9063500249
9063500249S1
A9063500249
06'~ F Sprinter 3,5
BZ-003-WH 2223340306
A 222 334 03 06
13'~ F S-Class
BZ-004-WH 2223340206
A 222 334 02 06
14'~ R S-Class

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw