2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

DAIHATSU


DAIHATSU
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
DU-01-9   4141-4120 Hijet L 35/37;S35; 61'~75' A GUD81 - UJ218 20.00 - 55.00
  Newline L50;                
DU-02-9          4610-4120 Bus SV22N;                
  Truck 3-Wheel CM;C/D/E O;   B GUD82 D2880 UJ220(225) 28.00 - 80.00
  Hiline F 100/100V/108/110/118; 61'~68'              
  Truck V 100/150/200/300; 68'~              
  Truck 1~1.5Tons SV 10/15; 63'~              
  Truck 2Tons DV 20/22/24;SV 20/22/24; 63'~              
  Dump 2Tons DV20D; 63'~              
  Truck 3Tons DV 30L/32L; 64'~              
  Dump 3Tons DV 30D/32D; 65'~              
DU-03-9 4123-4120 Compagno Berlina F 30/40/402; 61'~68' A GUD83 - UJ219 25.00 - 63.80
DU-04-9 04371-87301 Delta Jeep 3000;DV28;   B GUD84 D2880A - 28.00 - 80.00
DU-05-9 04371-87302 Delta 3000;DV28;   G GUD85 D2992 UJ235 28.57 60.10 -
DU-06-9    2611-4120                    
04371-87501 Hijet S 38P/40; 76'~ A GUD86 - - 20.00 - 55.10
04371-87502                    
DU-07-9 04371-87303 Delta     B GUD87 - - 28.00 - 80.00
DU-08-9 04371-87503 Hijet S70   E GUD88 - UJ226 22.50 34.90 -
DU-09-9 04371-87304       F GUD89 - - 30.00 55.10 -
C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw