2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

GEARBOX YOKE


GEARBOX YOKE
Original No. Description Spicer No.
02-150055-GY Nissan 1400 (GU-500) 15-00-55
02-150055-GUN27 Nissan 1400 (GUN-27)  
02-150074-GY Nissan E20 15-00-74
02-150074-GUN27 Nissan E20  
02-150072-GY Toyota  
02-150030-GY Ford Escourt  
02-150090-GY Isuzu 10 Spline 15-00-90
02-150091-GY Isuzu 18 Spline 15-00-91
02-150089-GY Isuzu 27 Spline  
02-150092-GY Toyota 22 Spline 15-00-92
02-150047-GU500 Toyota Hiace  
03-150033-GY Ford C3 15-00-33
03-150033-38 Ford/Mazda 38mm (GU-1100)  
03-150033-38-6 Ford 38mm GUMZ-6  
03-150033-GUMZ-6 Ford C3  
03-150033-GU1100    
03-B1600-GY B1600 (GUMZ) 22/35  
03-150040-GY Nissan E20 15-00-40
03-150047-GY Toyota Hiace (GU-1100) 15-00-47
03-150047-GUT12 Toyota Hiace (GUT-12)  
03-150103-GY Isuzu 27 Spline 15-01-03
03-150047-GUMZ-6 Toyota  

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw