2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

HONDA
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
HA-02-9     AK250-6203S      L800;                   
40104-500-003 P800;              
40150-567-003 LN/TN 360; A GUH02 HD2564LS UJ811(821) 25.00 - 64.00
40410-567-013 AK280;T 360/500;              
HA-03-9 44330-538-004 Passevger N360;   A GUH03 HD2265C UJ810 22.00 - 65.00C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw