2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

SUZUKI


SUZUKI
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
SI-01-9     27201-58833 Fronte 360;LC 10/20/50;                
27200-738 10/12/13 Jeep 4-cyl LJ80; 78'~              
27200-58833 Jimny     E GUS1 SZ2564TR UJ700(710) 25.00 40.20  
27200-52011                    
SI-02-9 27100-67000 Carry L 50/60;   E GUS2 - - 20.00 35.00  
SI-03-9 27100-63850(Front) Jimny(Jeep) HSJ 10F/10VM; 73'~   GUS3 - - - -  
SI-04-9 27100-302(Center) Jimny(Jeep) HSJ 10F/10VM; 73'~   GUS4 - - - -  
SI-05-9 27100-63860(Rear) Jimny(Jeep) HSJ 10F/10VM; 73'~   GUS5 - - - -  
SI-06-9   27100-72100(Ass'y) Pick-Up 550cc ST 20/20K/20V30/90; 77'~ M            
27200-60511         GUS6 - - 20.00 - 59.80
SI-07-9 27200-830 00/10       A GUS7 - UJ413 25.00 - 63.80
C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw