2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

TCM


TCM
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
TM-01-9 25073-30299       T GUTC-1 - - P129.00 - R45.00
TM-02-9 24023-30301   CJ20-3   T GUTC-2 - - P134.00 - R46.00
TM-03-9 25073-30222   CJ19-7B   T GUTC-3 - - P129.00 - R45.00
TM-04-9 26113-38001       T GUTC-4 - - P107.98 - R36.40
YM-05-9 93984-41300       T GUTC-5 - - P115.05 - R42.88
TM-06-9 29003-37221       T GUTC-6 - - P140.45 - R42.88
TM-07-9 93984-03600       T GUTC-7 - - P148.38 - R49.20
TM-08-9 93950-14000       T GUTC-8 - - P107.98 - R36.40
C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw