2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

U-JOINT WITH 4 WING BEARINGS
Bearing Quantity And Type
YAC NO. Alloy Caterpillar GKN Precision Spicer Fig D(mm) O(mm) L(mm)
540 1703 4LWT 6F7160 HS540 540 5-4003X T 36.50 - 108.00
541 1704 2LWT;2LWD 6H1262 HS542 541 5-4123X T 36.50 - 108.00
550 1720 4LWT 7J5251 HS550 550 5-5000X T 42.88 - 115.06
552 1721 2LWT;2LWD 7J5245 HS552 552 5-5121X T 42.88 - 115.06
560 1820 4LWT   HS560 560 5-6000X T 42.88 - 140.45
563 1822 2LWT;2HWD   HS563 563 5-6102X T 42.88 - 140.45
570 1841 4LWT 8F7719 HS570 570 5-7000X T 49.20 - 148.40
574 1843 2LWT;2HWD 7J5242 HS573 574 5-7202X T 49.20 - 148.40
581 1851 4LWT XX7146 HS580 581 5-8200X T 49.20 - 206.31
582 1852 2LWT;2LWD   HS582 582 5-8201X T 49.20 - 206.31
584 1854 4LWD   HS581 584 5-8203X T 49.20 - 206.31
783 1853 2DWT;2HWD   HS583 783 5-8202X T 49.20 - 206.31
785   4LWT 7K0442 HS680 785 5-8500X T 71.60 - 165.00
894   4HWD     894 5-5800X T 49.20 - 134.80
895   4DWT     895 5-5801X T 49.20 - 134.80
896 1877 2LWT;2HWD 9C0398   896 5-5802X T 49.20 - 134.80
905 1826 4HWD IS9670 HS565 905 5-6106X T 42.70 - 140.20
911 1868 4HWD 9V7710 HS595 911 5-9016X T 71.44 - 209.62
927 1840 4HWD 2H0858 HS575 927 5-7150X T 49.20 - 148.40
928 1850 4HWD 6H2579 HS585 928 5-8105X T 49.20 - 206.40
929 J4130 2LWT;2HWD 5M0800 HS543 929 5-4140X T 36.50 - 108.00
933 1722 2LWT;2HWD   HS553 933 5-5173X T 42.88 - 115.06
950   2LWT;2HWD   HS683 950   T 71.80 - 165.00
951   4LWT 1250 HS520 951 5-2002X T 33.34 - 79.00
952 1063 2LWT;2LWD 6S6902 HS522 952 5-2116X T 33.34 - 79.00
963   4HWD 2V7153 HS685 963 5-8516X T 71.80 - 165.00
968 1728 4HWD 2K3631 HS555 968 5-5177X T 42.88 - 115.06
969 1689 4HWD 6K0316 HS545 969 5-4143X T 36.50 - 108.00
994   4LWD 316117 HS521 994   T 33.34 - 79.00

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw