2t.jpg (18883 bytes)
Mazda Wheel Hubs

YAC.No. O.E.M. Year F/R CAR Photo
MA-001-WH 513144 92'~95' F 929
FD-031-WH
MA-002-WH
1F60-33-061
3L54-1104AA
3L54-1104AB
3L5Z-1104AA
6L54-1104AA
6L54-1104BA
6L5Z-1104A
6L5Z-1104B
03'~05' F B3000
B4000
MA-003-WH B01A33060
B01A33030A
B01A-33-060A
99'~03' F Protégé
MA-004-WH BP4K-33-15XB 06'~06' F Mazda 3
MA-005-WH BN8B-33-15XB 06'~06' F Mazda 3
FD-024-WH
MA-006-WH
F32Z-1104C
GA2G-26-15X
GA5R-26-15X
GA5S-26-15X
GA5S-26-15XA
GE4V-26-15XA
95'~00'
93'~97'
93'~95'
93'~97'
F/R 626
Millenia
RX-7
Tras Izq-Der MX-6
FD-020-WH
MA-007-WH
B455-26-15XA
F1CZ-1104A
F7CZ-1104AB
89'~94'
91'~91'
R 323
MX-3
MA-008-WH G030-33-061
G030-33-061A
G030-33-061B
83'~87' F 626
FD-023-WH
MA-009-WH
B603-26-15XA
B603-26-15XB
B603-26-15XC
BVD5-26-15X
F4C6-2B663AA
F4CZ-1104D
F8CZ-1104AA
92'~96'
95'~99'
R MX-3
Protégé
MA-010-WH GD7G-26-15X 98'~02' R 626
MA-011-WH G14V-26-15X
G14V-26-15XA
G14V-26-15XB
01'~02'
00'~05'
00'~02'
R Millenia
MPV
Protégé
FD-022-WH
MA-012-WH
F32Z-1104B
GA2A-26-15X
GD7A-26-15X
GE4T-26-15XA
93'~02'
93'~97'
R 626
MX-6
MA-013-WH H431-33-15XA
LB83-33-060
J001-33-15X
J001-33-15XA
92'~95'
89'~95'
F 929
MPV
MA-014-WH GF4K-26-15X
GF4K-26-15XB
06'~06' R MPV
MA-015-WH 1F02-33-061
1F70-33-061
YL52-1104AA
YL54-1104AA
YL5Z-1104AA
00'~00'
01'~02'
F B3000
B4000
MA-016-WH NA23-33-04XA
NA-23-33-04XC
99'~03' F MX-5 Miata
MA-017-WH B001-33-061B 86'~89' F 323 BG
MA-018-WH 0K9A-52-6150
0K 9A5-26-150
00'~02' R Carens
MA-019-WH BP4K-25-1SXF
BP4K-26-1SXF
     

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw