2t.jpg (18883 bytes)
Peugeot Wheel Hubs

YAC.No. O.E.M. Year F/R CAR Photo
PT-001-WH 330761
3307.61
89'~99' R 605
FT-008-WH
MA-023-WH
MI-037-WH
PT-002-WH
3350.28
3701.61
71714474
9567211780
1473543080
52710-2D000
52710-2D010
52710-2D011
94'~02'
95'~95'
R 806
Expert
PT-003-WH 374841
3748.41
TGB40540S03
98'~98' R 206
PT-004-WH 370152
3701.52
3701 52
83'~87'
85'~89'
R 205
309
PT-005-WH 3701.42
3748.15
95 619 162
82'~90'
92'~95'
R 305
405
PT-006-WH 3748.28
3748.43
95'~04'
96'~96'
R 406
Partner
PT-007-WH 3748.31
3748.60
94'~02' R 306
PT-008-WH 3748.35 96'~04' R 406
PT-009-WH 3748.68 96'~04' R 406
PT-010-WH 3748.30 91'~95' R XM
PT-011-WH 3748.44 96'~96' R Partner
PT-012-WH 3748.69 00'~07' R 607
PT-013-WH 3748.76
3748.79
03'~ R 206

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw